احناف خواف

اولین ویژگی یک مسلمان کامل، خیرخواهی و تلاش برای رفع مشکل برادر مسلمان است

بدون مشارکت و همراهی مردم، قطعاً امنیت اجتماعی پایدار، محقّق نخواهد شد

اگر علم، ما را از خدا دور کرد، آن علم وبال است

یکی از مسائل مهم و کلیدی که در چند سال اخیر دنبال شده، ایجاد فضای آرامش و همدلی در سطح شهرستان بوده است

علمای اهل سنت حق دارند تا پاسخ تفرقه‌افکنی‌های صدا و سیما را در تربیون نماز جمعه بدهند

معاشرات ما به عنوان یک مسلمان، رنگ دين داشته باشد

اهل سنت چیزی به نام سالگرد ماتم نداشته و تبعیت و اطاعت را نشانه محبت می‌داند

در نظام اسلامی، هر مسئولی باید به امر عدالت و برابری توجه نماید

مهمترین وظیفه مسلمان توجه به اصلاح و تزکیه نفس است

اگر مباحثی در بحث نفاق و تفرقه مطرح شود، مطمئناً این شخص از هیچ مذهبی نبوده و مسلمان نیست