احناف خواف

مولوی محمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

انتظار میرود فقر از جامعه ریشه کن شود

مولوی احمد قهستانی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

علامت شقاوت این‌ است که انسان در دنیا به بالاتر، و در امر دین به پایین‌تر خود نظر کند

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیریت حوزه علمیه احناف خواف

اگر معادن خصوصی شوند، امنیت شغلی برای افراد بومی از بین می‌رود

مولوی ابراهیم باهیئت - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

بدون صفت تقوا، رسیدن به هیچ مقام معنوی امکان‌پذیر نیست

درس واقعی و حق‌طلبی ما، از علمای دیوبند و پاکستان سرچشمه گرفته است

مولوی جلیل احمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

تباهی قلب، رسوایی، غفلت و عذاب وجدان از اثرات گناه می‌باشد

مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

رمضان، اصلاح‌ کننده روح و جسم

مولوی گل محمد مومن - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

در مسئله‌ی اعلان رمضان و عید، هیچ‌کس جرأت نمی‌کند این امر فدای مسائل سیاسی کند

مولوی غلام محمد شرافتمند - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

خائنین در مال میراث، نسل در نسل مورد نفرین قرار می‌گیرند

مولوی غلام محمد شرافتمند - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

عدم تفکیک مالکیت و عدم شفاف‌سازی، مهم‌ترین علت بروز اختلافات در معاملات