احناف خواف

نقاط ضعف قانون اساسی به ویژه قانون انتخابات ریاست جمهوری بایستی اصلاح شود

در منطق اسلام، ظلم و ستم و بیدادگری، ظلمت و تاریکی‌ست.

شاعر و کاتب مشهور اندلس، ابن درّاج

از جمله مقام‌های باارزش برای مؤمنان، شکرگزاری است

ریاضی‌دان، اخترشناس، و فیزیک‌دان مشهور اسلامی؛ علامه ابن هیثم رحمه‌الله

ادیب، مفسر، فقیه و عالم نحوی؛ ابوالحسن علی بن محمد سخاوی

در جذب نیروها و انجام کارها و تخصیص حقوق و مزایا سلیقه ای عمل نشود.

عارف و شاعر نامدار، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

ام‌کلثوم دختر حضرت فاطمه(رض)، همسر حضرت عمر فاروق(رض) بوده‌ است

فقیه، ادیب و قاری معروف و مشهور، علامه شاطبی (رحمه‌الله)