احناف خواف

مساجد خود را حفاظت نموده و امام مسجد خود را تأمین کنید.

شکننده‌های باطنی روزه، غیبت، تهمت و دروغ‌گفتن است

ما در برابر نفس خودمان و نیز خانواده خود مسئولیت داریم

به اعمال صالح پایبندی کنید تا از فتنه‌ها محفوظ بمانید.

قیام رمضان؛ تراویح

ترویج شراب و مخدرات و تن‌دادن به این‌ها باعث فساد در عقل می‌شود.

زمانی‌که عقل، تابع منطقِ خالصِ قرآن باشد، راه، اندیشه‌ و علمش، مورد ضمانت و حفاظت الله قرار می‌گیرد‌.

امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمان لازم است

در اسلام فقط دو عید دینی و اسلامی داریم؛ عید فطر و عید قربان.

زکات، مال را پاک، نفس را تصفیه و نیازها را برطرف می‌کند.