احناف خواف

معرفی کتاب کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان

امیدواریم جناب آقای رئیسی بتواند اوضاع را تغییر دهند و سیاست‌های گذشته را عوض کنند

شخصیت و جایگاه حضرت عمرو بن عاص (رضی الله عنه)

حضرت علی(رضی‌الله‌عنه): انتخاب خلیفه بر عهده مهاجرین و انصار است.

شهادت مظلومانه حضرت عثمان ذی‌النورین (رضی الله عنه)

غدیر از دیدگاه اهل سنت

فرزند پروری

شورای شهر باید بر تمام نهاد‌ها نظارت داشته باشد

دولت جدید، از نخبگان اهل سنت در مسائل سیاسی، اقتصادی، اخلاقی‌ و اجتماعی استفاده کند.

جلوه‌هایی از شخصیت حضرت مولانا خواجه شمس‌الدین مطهری(رحمه‌الله) به روایت شاگردان ایشان