احناف خواف

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

هیچ کس اجازه‌ی دخالت در امور قضایی را ندارد و قاضی در تصمیماتش مستقل است

مولوی گل محمد منصوری - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

حج یکی از ارکان پنج‌گانه‌ی اسلام است

مولوی خیرالله نیک‌خوی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

ما نباید از خانواده و تربیت فرزندان خود غفلت کنیم

حجت الاسلام فاطمی ارفع

دشمنان با اساس اسلام مشکل دارند

نماز جمعه اهل سنت شهر خواف

فضای مجازی معضل بزرگ فروپاشی بنیان خانواده است

مولوی محمد موحدی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

انتظار میرود فقر از جامعه ریشه کن شود

مولوی احمد قهستانی - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

علامت شقاوت این‌ است که انسان در دنیا به بالاتر، و در امر دین به پایین‌تر خود نظر کند

مولانا حبیب الرحمن مطهری - مدیریت حوزه علمیه احناف خواف

اگر معادن خصوصی شوند، امنیت شغلی برای افراد بومی از بین می‌رود

مولوی ابراهیم باهیئت - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

بدون صفت تقوا، رسیدن به هیچ مقام معنوی امکان‌پذیر نیست

درس واقعی و حق‌طلبی ما، از علمای دیوبند و پاکستان سرچشمه گرفته است