ماه: خرداد 1401

بدون صفت تقوا، رسیدن به هیچ مقام معنوی امکان‌پذیر نیست – حوزه علمیه احناف خواف

خائنین در مال میراث، نسل در نسل مورد نفرین قرار می‌گیرند – حوزه علمیه احناف خواف

اگر معادن خصوصی شوند، امنیت شغلی برای افراد بومی از بین می‌رود – حوزه علمیه احناف خواف

حضرت فاطمه زهرا به مرگ طبیعی وفات کرده اند. – حوزه علمیه احناف خواف

راه سعادت و خوشبختی انسانها، ایمان و عمل صالح است. – حوزه علمیه احناف خواف

تباهی قلب، رسوایی، غفلت و عذاب وجدان از اثرات گناه می‌باشد – حوزه علمیه احناف خواف

زکات، پاک کنندۀ مال و افزون‌‌گر سرمایۀ یک مومن است – حوزه علمیه احناف خواف

انتظار میرود فقر از جامعه ریشه کن شود – حوزه علمیه احناف خواف

مختصری از زندگی امام ابوحنیفه – حوزه علمیه احناف خواف

مهم‌ترین معیار ازدواج، دین‌داری است – حوزه علمیه احناف خواف