ماه: فروردین 1397

اگر می‌خواهیم مؤمن واقعی باشیم بایستی به سیره رسول اکرم(ص) نگاه کنیم.

متاسفانه کسانی که در دنیا نتوانستد الله را بشناسند تعداد زیادی هستند.

مطلب آزمایشی

صحابه کسانی هستند که خداوند متعال آنها را به عنوان شاگردان مدرسه نبوت انتخاب نمود.

مساجد خانه‌های خداوند است و کسانی‌که در مسجد می‌آیند خداوند را زیارت می‌کنند.

نوروز از دیدگاه اهل سنت

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.

در اسلام روز خوب و نحس نداریم؛ همه روزها در نزد خداوند متعال یکسان است.

مسلمانان نباید نسبت به همدیگر بدبین باشند تا منجر به نابرابری و تبعیض گردد.

اگر کسی خودش اهل نماز باشد اما به فکر اصلاح و تربیت خانواده خود نباشد، کاملاً در اشتباه است.