معرفی کتاب کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان – حوزه علمیه احناف خواف

 •  مترجم: عبدالحکیم عثمانی
 •  انتشارات: نشر احسان
 •  موضوع کتاب: جهان با فروپاشی مسلمانان متحمل چه زیان هایی شد
 •  معرفی مختصرکتاب:
 •  یقیناً اسلام عقیده‌ی تفوق و برتری است، یکی از ویژگی‌های خاص آن این است که در روح مؤمن، احساس عزتِ عاری از تکبر، اعتمادِ بدون غرور و اطمینانِ بدون غفلت را می‌دمد و مسلمانان را وا می‌دارد تا نسبت به وظیفه‌ای که در قبال بشریت دارند، احساس مسئولیت کنند، این وظیفه عبارت است از کفالت و قیومت انسان‌های مشرق زمین و مغرب زمین، رهبری توده‌های ره‌گم کرده در زمین رهنمون‌شدن آدمیان به سوی دین استوار و راه راست و بیرون آوردن آنان از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت است.
  کتاب حاضر، تمام این مفاهیم را در ضمیر خواننده اش ایجاد می‌کند و در دلش تمام این خصوصیات را می‌دمد. البته صرفاً به برانگیختن احساسات درونی و عصبیت دینی اکتفا نمی‌کند، بلکه حقایق عینی را به عنوان ابزار برمی‌گیرد و بر حس، مشاهده، عقل و وجدان عرضه می‌کند.

  در این کتاب نویسنده به بررسی عوامل انحطاط روحی و مادی مسلمانان می‌پردازد، و شرح می‌دهد که چون مسلمانان مبانی دین خود را نادیده گرفتند و از وظایف خود دست شستند بر آنان چه گذشت و جهان با از دست‌دادن این رهبری رشید و برگشتن آن به جاهلیت اولیه، با چه مسایلی روبرو شد.

  این کتاب در کتابخانه حوزه علمیه احناف خواف موجود می‌باشد.

اشتراک گذاری