به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی احناف خواف، آقای شریفی‌مند - ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی خواف - در مراسم نماز جمعه (۱۷ اسفندماه ۹۷) اهل سنت خواف، پیرامون سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن به ایراد سخن پرداخت.

ایشان در زمینه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تامین اجتماعی یکی از آرمان‌های پیامبران الهی بوده است و در مفهوم گسترده، از هدف‌های اساسی پیامبران الهی است. پیامبران در کنار دعوت انسان به بندگی خداوند، به گسترش عدل، پرهیز از ثروت‌اندوزی و کمک به نیازمندان مبعوث شده‌اند. در دین اسلام، انسان از کرامت‌های الهی برخوردار است و نعمت‌های الهی نیز حق همه انسانهاست و در انحصار فرد و گروه خاصی نیست.
ایشان افزود: یکی از معیارهای افراد در جامعه، میزان کوششی است که فرد در راه رفع فقر و نابسامانی‌های هم‌نوعان خود انجام می‌دهد.
آقای شریفی‌مند اظهار داشت: تامین اجتماعی در اسلام دارای دو جنبه اختیاری و اجباری است. اختیاری برای این است که انسانها بتوانند آزادانه و با نیت پاک و قصد قربت به یکدیگر کمک کنند و اجباری برای این است که در هیچ وضعیتی حکومت اسلامی بدون ابزار مالی و پشتوانه اقتصادی نماند و اگر شرایط عمومی جامعه موجب تمرکز ثروت در اختیار بخشی از افراد جامعه شود حکومت بتواند حق نیازمندان را از آنها بگیرد.
ایشان تصریح کرد: از نظر اسلام، مفهوم تامین اجتماعی به مفهوم توزیع عادلانه ثروت در جامعه به منظور جلوگیری از ثروت‌اندوزی و رفع نیاز همه افراد جامعه است.
وی در بحث تاریخچه تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی ریشه در اسلام دارد و به جهت پیشرفت اروپاییان در صنعت کارفرمايان، کارگاه‌ها توانستند صندوق اجتماعی را تاسیس کنند تا به وسیله آن بتوانند خدماتی را به نیروی انسانی ارائه دهند. در ایران اسلامی در سال ۱۳۰۹ تامین اجتماعی به صورت محدود راه افتاد و با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در این حوزه اتفاق افتاد. یکی از موضوعات مهم که نشان‌دهنده توجه نظام جمهوری اسلامی به تامين اجتماعی است اصل ۲۹ قانون اساسی است که برخورداری از تامین اجتماعی را حقی همگانی دانسته است.
ایشان افزود: نظام جمهوری اسلامی گام‌های زیادی در جهت کاهش فقر و کمک به جامعه در اقشار مختلف برداشته است و نشان داده است که اسلام می‌تواند در همه جهات تاریخی پاسخ‌دهنده نیازهای افراد و کاهش فقر در جامعه باشد. در حال حاضر چهل و دو میلیون نفر از افراد جامعه تحت حمایت تامین اجتماعی قرار دارند که در استان خراسان رضوی ۴۲ درصد از افراد تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی هستند و در شهرستان خواف نیز شامل ۴۰ درصد از افراد می‌باشد.
سخنران این هفته نماز جمعه اهل سنت خواف یادآور شد: نقش تامین اجتماعی در جهت جلوگیری از فقر و سلامت جسمی و روحی و تحقق عدالت اجتماعی همیشه تاثیرگذار بوده است و قدم‌های موثری در این راه برداشته شده است. عناوینی که در حوزه تامین اجتماعی تحت پوشش هستند با مدیریت دولت تقریبا همه مشاغل را شامل می‌شوند. از جمله مشاغلی که در سازمان اجتماعی چتر حمایتی خویش