حوزه علمیه احناف خواف یکشنبه 22 مهرماه 97 میزبان میهمانانی از کشور سوریه بود.

By سید حسین احمد شهیدی مزرعه شیخ 23 مهر 1397 132 0

حوزه علمیه احناف خواف یکشنبه 22 مهرماه 97 میزبان میهمانانی از کشور سوریه بود.

  • جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط شیخ دکتر رفعت علی دیب – متخصص در قراءات قرآنی – آغاز شد. پس از پایان تلاوت شکوه و جذابیت جلسه دکتر علی دیب را بر آن داشت تا سخنانی برای طلاب ایراد نماید.

دکتر رفعت علی دیب در قالب نصیحت به طلاب اظهار داشت: از اینکه برای اولین بار به سرزمین خراسان سفر میکنم و دیار علمای بزرگواری همچون امام ترمذی و امام مسلم را دیدن میکنم بسیار خوشحالم و از اینکه در جمع اهل سنت خراسانم خرسندم. حالت و رفتار طلاب در این حوزه باعث شده است که خودم در دمشق و شهر خودم احساس کنم.

وی گفت: این جمع بسیار خوب مرا بر آن میدارد تا خودم و شما را به به چند چیز سفارش نمایم: اولین آن تقوای الهی است و اخلاص در طلب علم است. این علم دین – علم کتاب الله و علم حدیث- است که عزت دنیا و آخرت را به دنبال دارد. کسی که عزت دنیا و آخرت را میخواهد باید به دنبال علم باشد. دومین نصیحت این است که در راه طلب علم استقامت و پایدار داشته باشید. چرا که اکنون شما مشغول جهادید. سومین نصیحت نیکی به پدر و مادر است. هیچ موفقیتی برای انسان حاصل نمی شود مگر در سایه احسان به پدر و مادر. چهارمین نصیحت این است که نسبت به اساتید خود احترام قائل شده و دنبال رضایت خداوند متعال باشید. و در پایان شما را به تسامح و همزیستی با مخالف